TUOTETAKUU

Me uskomme pitkäikäisiin tuotteisiin. Mikäli Mailassasi on valmistuksesta tai materiaalista johtuva virhe, meidän velvollisuutemme on korvata se sinulle.

Supermaila Oy (jäljempänä valmistaja) takaa, että kaikkien Mailojen valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia raaka-aineita ja että valmistusprosessiamme säätelee erittäin tarkka laadunvarmistus; aina materiaalivalinnoista valmiiseen tuotteeseen asti.

Myöntämämme takuu on voimassa silloin, kun tuotetta on käytetty käyttöohjeidemme mukaisesti.

Myöntämämme takuu tarjoaa normaalia kuluttajasuojaa paremman tuotetakuun Mailan kestävyydelle.

  1. Takuu koskee Mailoja, jotka on hankittu 1.4.2020 tai sen jälkeen ja ovat voimassa toistaiseksi.
  2. Takuu kattaa Mailojen valmistus- ja materiaalivirheet.
  3. Takuu ei korvaa Mailan normaalia kulumista. Takuu ei korvaa mikäli Mailaa on käytetty asvaltilla. Takuu ei korvaa kuljetuksesta, virheellisestä varastoinnista, väärästä asennuksesta, väärinkäytöstä tai annettujen ohjeiden laiminlyönnistä johtuvia virheitä.
  4. Takuu on voimassa viisi (5) vuotta ostopäivästä hiilikuitumailoilla. Yhteisökäytössä (joukkueet) ja laitoskäytössä (jäähallit) takuu on voimassa kaksi (2) kuukautta ostopäivästä.
  5. Valmistaja korvaa virheet, jotka edellä kuvatun mukaisesti kuuluvat myönnetyn takuun piiriin, joko korjaamalla vian, toimittamalla rikkoutuneen osan tai toimittamalla uuden tuotteen tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Jos myytyä tuotetta ei voida enää valmistaa tai sitä ei ole enää varastossa, valmistaja varaa oikeuden toimittaa muun samankaltaisen tuotteen.
  6. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka syntyvät suoraan tai välillisesti takuun piiriin kuuluvista vioista.
  7. Takuun piiriin kuuluvia vikoja koskevat reklamaatiot on toimitettava valmistajan jälleenmyyjälle tai suoraan valmistajalle viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun vika on havaittu. Jos reklamaatiota ei tehdä mainitun ajan puitteissa, raukeaa valmistajan myöntämä takuu.

TYYTYVÄISYYSTAKUU

Ostaessasi Mailan takaamme tyytyväisyytesi Mailaan. Jos jostain syystä et ole kuitenkaan tyytyväinen Mailan laatuun on sinulla oikeus palauttaa Maila ja saat rahat takaisin. Maila tulee palauttaa suoraan valmistajalle omalla kustannuksella. Takuu on voimassa 30 päivää ostopäivästä.